Procure por qualquer palavra, como dog in the bathtub:
 
1.
city up in NORCAL that thinks dey are appart of dah bay && dah gayest town on dah map of killah kalli
fuck wackmento aint shit on dah bay yada. we spank over dah bay bruh.
por TRU_BAY KiDD 22 de Outubro de 2006

Words related to wackmento

415 91gay6 bayarea mackmento sco