Procure por qualquer palavra, como spook:
 
1.
when you fuck a girl so good, she cant even walk after giving her the pipe
ay bro, get at that girl tonight. better yet, make her go bambie
por spartan336 20 de Novembro de 2013