Assine Portuguese
Procure por qualquer palavra, como yeet:
 
1.
A way of saying the name Crystal in Japanese.
Konnichiwa! Watashi wa Kurisutaru desu. Yoroshiku!
Translated: Hello! My name is Crystal. Nice to meet you!
por Akira Suzuki 30 de Novembro de 2009
9 0

Words related to kurisutaru:

crystal japan japanese name yoroshiku