Procure por qualquer palavra, como ethered:
 
1.
To take away ones virginity.
whoa, she's sad looking.
she needs a bit of deflouring.
por weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeza 22 de Junho de 2009