Assine Portuguese
Procure por qualquer palavra, como yeet:
 
22.
bid
Bid- a good person; friend
Hey bid, what's goin on today? You are a real good bid fo
por Aaron Levin 30 de Abril de 2006
22 70
 
23.
bid
Bid is short for biddie which means a really hot girl
yoooo check out this bid lookin ova...
por "That NY Guido" 15 de Abril de 2005
28 78