Procure por qualquer palavra, como sex:

1 definition by xain_barukun

 
1.
I love you
kitsiikakomimmo Katherine
por xain_barukun 15 de Setembro de 2010