Procure por qualquer palavra, como spook:

1 definition by I love Makiesha, I am Makiesha

 
1.
To "skronk" means to make the sex.
"I like to skronk."

"I skronk everyone like a two dollar whore."
por I love Makiesha, I am Makiesha 12 de Junho de 2006